Om oss

NMS Eiendommer as er et datterselskap av Det Norske Misjonsselskap. 

NMS Eiendommers vedtekter

«Selskapets formål er å realisere formålene til Det Norske Misjonsselskap (NMS). NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag. Et slikt redskap skal også Selskapet være gjennom sitt eierskap og forvaltning av NMS’s eiendommer. Eierskapet og forvaltningen kan skje gjennom etablering av datterselskap.

Det Norske Misjonsselskaps formål er i ord og handling å vitne om Guds nåde i Jesus Kristus og å bidra til den verdensvide kirkes vekst og Guds rikes utbredelse blant alle folkeslag.

Det Norske Misjonsselskap samarbeider med kirker og organisasjoner i Norge og andre land. Arbeidet i regionene i Norge er grunnlaget for virksomheten. Det Norske Misjonsselskap bidrar til å sende misjonærer både fra Norge og gjennom sine samarbeidskirker utenfor Norge. Det Norske Misjonsselskap er forpliktet på Den hellige skrift og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.»

Historie og eiendom

NMS Eiendommer as ble opprettet i 2017. Selskapet samt datterselskaper forvalter en eiendomsportefølje med verdier for omkring 400 mill. NOK. Sentralt står en 28 mål stor eiendom på adressen Misjonsmarka i Stavanger. Her arbeides det med en utviklingsplan for mulig ny høyskole for VID sine omkring 1000 studenter i Rogaland samt et kontormiljø knyttet til helse, kirke, samfunn, familieterapi, samspill, kommunikasjon og ledelse mm. 

Selskapet eier og driver 13 eiendommer benyttet til leir for barn- og unge, overnatting i ferie og fritidssegmentet, samt Det Norske Misjonsselskaps misjons- og kirkeaktivitet over hele landet, har et leilighetsbygg i Oslo, noen kontoreiendommer og har flere tomter under utvikling. Selskapets hovedkontor er i Stavanger.

Struktur

NMS Eiendommer as (org nr. 918 197 087) eier selv Misjonsmarka og Sommerveiten 4-6 og har tre datterselskaper: 

NMS Drift as (org nr. 918 324 909) driver våre leirsteder, gjestehus og overnattingssteder. Det er i dette selskapet ansettelsesforholdet til medarbeiderne knyttet til denne driften ligger. Disse stedene leier selve bygningene fra NMS Leirsteder as. Vi driver følgende steder: Åpta, Havglimt, Fjordglimt, Solsetra, Stenbekk, Mesnali, Mjuklia, Tømmerneset, Kjeldsund, Alværa, Furutangen, Himmel & Hav og Fjelltun. 

NMS Leirsteder as (org nr. 918 324 895) eier 12 leirstedsanlegg med omkringliggende tomt samt fester én tomt. Anleggene ligger her: Åpta, Havglimt, Fjordglimt, Solsetra, Stenbekk, Mesnali, Mjuklia, Tømmerneset, Kjeldsund, Alværa (festetomt), Furutangen, Himmel & Hav, Fjelltun.

NMS Utvikling as (org nr. 818 338 252) eier noen tomter og teiger som Misjonsselskapet har arvet opp gjennom tidene.

Styre

Styret for NMS Eiendommer as består av:

 • Hans Christian Andersen, styreleder
 • Anne Sofie Rosenvinge, styremedlem
 • Nina Holm Viste, styremedlem
 • Lars Martin Lunde, styremedlem
 • Stein-Tony Eidsaa, ansatt rep
 • Kari Hyttebakk Øye, ansatt rep

Styrende dokumentasjon:

 • For ansatte og tillitsvalgte på forespørsel
 • Internkontrollsystem – beskrivelse 
 • Internkontroll – prosedyrer 
 • Personalhåndbok  
 • Samhandling i Office 365