Bli kjent med «Campus Kampen», vår visjon for et område for høyskole og byutvikling i ærverdige og vakre omgivelser.

«Campus Kampen» – 30 mål storkvartal

Februar 2019 starter NMS Eiendommer reguleringsarbeidet av det vi har gitt arbeidstittelen «Campus Kampen», et helhetlig 30 mål stort storkvartal omgitt av Misjonsveien i øst, Seehusens gate i sør, Lars Dahles vei i vest og boligkvartaler mot nord.

Næring, høyere utdanning, boliger

Nordre del videreutvikles med ambisjon om å være høyskoleområde for VID sin samlede campus i Rogaland fra 2022. I tillegg ses andre funksjoner som styrker dette området. Henvendelsen mot Misjonsveien styrkes som hovedinngang til området. Det legges opp til et busstopp hvor man får følelsen av å stige av direkte inn på den nye campusplassen.

Nytt hovedbygg

Vi har planlagt et nytt volum i tre etasjer (første etasje med stor høyde). Situasjonen kan tåle en ny markering i bybildet som gir fokus på dette både historiske og framtidsrettete campusområdet. Ny og tydelig hovedinngang plasseres i nybygget. Alle inviterende fellesfunksjoner som hovedinngang, kantine, bibliotek, leseplasser, vrimlearealer ligger i første etasje med henvendelse ut mot den vakre plassen og med utsyn mot Marie Føreids hus (trebygget) og Hans Rabeonys hus (murbygget) og videre sørover i parken.

Illustrasjon av tenkt høyskoletorg. (Bilde: Haga & Grov AS)
Illustrasjon av tenkt høyskoletorg. (Bilde: Haga & Grov AS). Perspektiv sett fra Misjonsveien. Et område for utvikling, rekreasjon, utdanning og menneskelig samvær.

Historiske bygninger istandsettes

Marie Føreids hus (Trebygget), ferdigstilt 1864 og Hans Rabeonys hus (murbygget), ferdigstilt 1914, danner sammen med alleen og en del enkelstående trær hjertet for hele storkvartalet. Begge bygningene er i dag gjenkjennbare – men nedslitte. Byggene planlegges istandsatt slik at de styrker situasjonen enda mer.

Kontorlokaler i historisk miljø

Som en del av området ønskes det etablert kontorlokaler i et miljø som omfatter noe av NMS' historie. Viktig for organisasjonen har alltid vært kampen mot fattigdom, å bekjempe urettferdighet og formidle tro. Et slik kontormiljø vil fungere som et senter for kirke, misjon og ideelt arbeid. Gjerne et kirkens hus i Stavanger hvor kirkeverge, biskop og andre organisasjoner finner sine kontorlokaler i nært samvirke med studenter.

Arkitekturen vender seg til Kampen kirke

Mot sørvest ligger Kampen kirke fra 1957. Lars Dahles vei 3 (den gamle rektorboligen) videreutvikles, og i denne delen av storkvartalet vil arkitekturen spille på at kirkerommet trer tydelig fram og ny bebyggelse planlegges i forhold til denne. Her kan spennende atriumshager  utvikles mellom volumene. Man kan også tenke seg grønne tak på bygningsmassen. I tillegg kan saltakshuset "utvides" som struktur med flere mindre saltaksformer mot Lars Dahles vei som danner en overgang til boligområdet i vest. 

Alléen utgjør en naturlig forbindelse mellom høyskole, kirke og nybygg. Kirkens vakre inngangspergola kan forlenges mot øst. Parkering kan legges under nybygg med innkjørsel som i dag fra Seehusens gate.

Boliger og sykehjem – mulige praksisplasser

Vi ser for oss at ny bygningsmasse kunne inneholde fellesfunksjoner, sykehjem etc., i tillegg til boliger med tilsyn (f.eks for eldre, for psykisk syke eller andre med behov for tilpassede boliger). Et slikt anlegg vil gi nyttige praksisplasser for studenter ved høyskolens helsefagretninger på samme måte som kirkerommet brukes som øvingsrom for teologistudenter.

Utsikt mot Campus Kampen-området
Utsikt mot Campus Kampen-området, med Marie Føreids hus (trebygget) til venstre og Hans Rabeonys hus (murbygget) til høyre. Bak ser vi Fakultetsbygget.

Campus Kampen – i et nøtteskall

 

God kommunikasjon

  • Jærbanen ender i Stavanger og er en hurtiggående bane med stor kapasitet med hyppige avganger fra Nærbø, Bryne og Sandes. Tog fra Sandes til Stavanger tar 16 min.
  • Det etableres nytt hovedstopp for buss med direkte inngang til Campus på Misjonsveien, som er hovedtrasé for kollektivtrafikk. Buss 5 går fra Handelens Hus i sentrum hvert 7. min og tar ca 8 min til Campus.
  • Egen sykkeltrase fra sentrum til Campus.
  • God adkomst med bil. 

Koblet på kunnskapsbyen Stavanger!

  • 600 m fra Bjergsted kulturpark, hvor vi finner Universitetet i Stavangers institutter for musikk og dans, samt Stavanger konserthus.
  • 300 m fra Lærdal Medical «Helping save lifes», en av verdens største produsenter av helserelaterte artikler, med 1,6 mrd i omsetning.
  • 5000 m fra Universitetsområdet på Ullandhaug
  • 5000 m fra nye Stavanger Universitetssykehus
  • 1500 m fra nye BI i Byfjordparken
  • 230 studentboliger i umiddelbar nærhet

Sentrumsnært – og samtidig nært rekreasjonsområder

Storkvartalet ligger nær Stavanger sentrum, 1000 m i luftlinje fra torget og det pulserende sentrum i Stavanger med cafèer, spisesteder, Vågen og butikker.

Hva med en spasertur gjennom den koselige gamle trehusbyen på veien? Trehusbyen Stavanger er et sammenhengende vernet kulturmiljø i sentrale strøk av Stavanger, og hevdes å være den største trehusbyen i Europa.

Kort vei til store rekreasjonsområder for tur, jogg og helse på Byhaugen og rundt Store- og Lille Stokkavatn, samt Mosvatnet. 

Området har svært gode, eksisterende kvaliteter når det gjelder bygningsmasse og uterom.